Misyon & Vizyon
 
Misyonumuz, köklü sınai geçmişimizden aldığımız tecrübe ile ulusal gıda sektöründe lider, uluslararası faaliyetlerde söz sahibi olmaktır.

Başladığımız ticari yolculuğumuzda tüm çalışanlar olarak esas aldığımız ilkeler, kalite politikamıza temel oluşturmaktadır.

Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayacak uygun fiyatlı ürünler üretirken en etkili hizmeti verebilmek için;

Müşterinin sürekli değişen, gelişen beklenti ve taleplerini karşılamak, en yüksek kalite normlarına uygun ürün ve hizmet üretmek için tüm faaliyet alanlarımızda iyileştirme, geliştirme ve büyümeyi sürekli kılmaktır.

Çalışanlarımızın kişisel becerilerini artıracak uygun çalışma ortamları oluşturarak, kalite yönetim sistemimize katılım ve desteklerini sağlamaktır.

Ürün ve üretim kalitemiz ile uyumlu eğitim ve denetimlerle tedarikçilerimize kalite bilincini yerleştirmektir.

Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve çevreyi korumaktır.

Kurumsal kimlik anlayışımızı tüm çalışanlarımıza benimsetmek, meslek ahlakını en yüksek değerlerde tutarak devamlılığını sağlamaktır.

İnsan sağlığını koruyup, güvence altına almak için yüksek teknolojiyi kullanarak azami hijyen kuralları çerçevesinde üretim yapmaktır.