TARIMSAL FAALİYETLER
 

Özgörkey Gıda, hedeflediği yüksek kaliteli üretimin, kaliteli hammadde temini ile başladığının bilincinde olarak kuruluşundan itibaren tarım departmanına büyük önem vermiştir. Tarım departmanımız, yedi ziraat mühendisi, iki teknisyen ile çiftçilerimizle devamlı işbirliği halinde çalışmaktadır. Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden fabrikamıza kaliteli hammadde akışını yılboyu sürdürmektedir. Çalıştığı çiftçileri sadece bir tedarikçi değil şirketin iş ortağı olarak gören anlayış gereği olarak; bu personelin çalışılan bölgede ikamet eden ve yöre halkını yakından tanıyan kişilerden olmasına özen gösterilmiştir.

Patates hammaddesinin tamamı sözleşmeli çiftçilerden temin edilmektedir. Yurdumuzun coğrafi ve iklim özelliğinin sağladığı avantajlar değerlendirilmek suretiyle sekiz ayrı yörede planlı üretimle yılın altı ayı hammadde doğrudan tarladan fabrikaya getirilerek işlenmekte; sadece dört ay depolanmış hammaddeden üretim yapılmaktadır.

Üretilen patates hammaddesi yeni inşa edilmiş olan depoda kalitesini muhafaza edecek şartlarda saklanmaktadır.. Otomatik havalandırma, nemlendirme, soğutma ve ısıtma sistemine sahip depomuz en son teknoloji ile çalışmakta olup bu alanda Türkiyenin en modern ve tek çatı altında en büyük kapasiteli tesisidir.

Sebze hammaddesinin yaklaşık üçte ikisi sözleşmeli olarak ürettirilmekte; kalanı serbest piyasadan temin edilmektedir. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere ürün kalitesini yükseltecek kaliteli tohum, fide, gübre, ilaç temin edilmekte, ayrıca teknik ve maddi yardımlar yapılmaktadır.

İşlenilen ürünlerde hem tarla hem de fabrikada işlenme verimi yüksek çeşitlerin bulunması ve yüksek kaliteli tohumluk üretilmesi için araştırma geliştirme çalışmalarına hız verilmiş olup bu amaçla ÖZTAR Tohumculuk adı altında bir yapılanmaya gidilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu" olarak tescil edilmiş bulunan bu yeni şirketimiz, sera ve laboratuvarlarımızda Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir.

GMO VE PESTİSİT POLİTİKAMIZ